Начало

                              ВНИМАНИЕ!!!
На основание Заповед РД-01-626/27.10.2020г. на МЗ се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 8 – 12 клас считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. Дистанционните учебни часове се провеждат в on-line платформа TEAMS по установеното седмично разписание.

ВНИМАНИЕ!!!
В сградата на училището се допускат САМО ученици и родители С МАСКИ!!!

СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДМИЧНИТЕ МЕРКИ! СТАВА ДУМА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА БЛИЗКИТЕ ВИ ХОРА!