Home » Прием

Прием

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019г. СУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-гр.ИГНАТИЕВО ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ ПРИЕМ:

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

Прием за предучилищна подготовка (5г. и 6г.).

Необходими документи:   

1.Заявление за прием в подготвителен клас. 

2. Копие на акта за раждане на детето.

 Прием за първи клас

Необходими документи:

1.Заявление за прием в първи клас. 

2. Удостоверение за завършен подготвителен клас.

3. Копие на акта за раждане на детето.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Прием след завършен 7 клас за професия  „Готвач”,

специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”

График на дейностите по прием 2018-2019г.

 

Необходими документи:

1.Свидетелство за основно образование

2.Медицинско свидетелство

Заявление за прием в паралелка с професионално обучение  по специалността „Готвач” след завършен 7 клас можете да го изтеглите от заявление 8 клас_приемане

Заявление за записване  в паралелка с професионално обучение  по специалността „Готвач” след завършен 7 клас можете да го изтеглите от заявление 8 клас_записване

Заявление за подготвителен клас

Заявление за 1-ви клас