Home » Прием

Прием

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020г. СУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-гр.ИГНАТИЕВО ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ ПРИЕМ:

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

Прием за предучилищна подготовка (5г. и 6г.).

Необходими документи:   

1.Заявление за прием в ПГ

2. Копие на акта за раждане на детето.

 Прием за първи клас

Необходими документи:

1.Заявлeние за прием в 1 клас

2. Удостоверение за завършен подготвителен клас.

3. Копие на акта за раждане на детето.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Прием след завършен 7 клас за професия  „Готвач”,

специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”

 

Необходими документи:

1.Свидетелство за основно образование

2.Медицинско свидетелство