Home » Контакти

Контакти

Директор

Маргарита  Калчева – Шабанова

телефон: 0888314956  e-mail: director@ignatievo.eu; info-400090@edu.mon.bg

Работно време на директора

 От 07.00 ч. до 15.30 ч.

Обедна почивка на директора

От 12.00 ч. до 12.30 ч.

Приемно време на директора

понеделник – от 10.00 ч. до 12.00 ч.

четвъртък  – от 10.00 ч. до 12.00 ч.

петък – от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Зам.  директори

Стела Георгиева – ЗДУД

телефон:0882294729,      e-mail:director@ignatievo.eu; info-400090@edu.mon.bg

Илиян Карагьозов – ЗДУД

телефон: 0876170958,     е-mail:  director@ignatievo.eu; info-400090@edu.mon.bg

Кристина Георгиева – ЗДАСД

телефон: 0884348715 е-mail: director@ignatievo.eu; info-400090@edu.mon.bg

Ресурсни учители

Тихомир  Кожухаров

телефон: 0894535830

Боряна  Георгиева

телефон: 0892232826

Счетоводство

Анита Цачева – гл.счетоводител

телефон: 0896618485 е-mail:director@ignatievo.eu, info-400090@edu.mon.bg

Мая  Колева – касиер

телефон: 0884469671 е-mail: director@ignatievo.eu, info-400090@edu.mon.bg