Home » Дневна форма

Дневна форма

График консултации по предмети
График за консултиране на родители и ученици

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Заявление за обучение на ученик в електронна среда от разстояние

Декларация за обучение на ученик в електронна среда от разстояние

КРИТЕРИИ И ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ

/съгл. Постановление № 328/ 21.12.2017 г. на МС за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование/

1.Критерии за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати

а/Постигнат много добър успех 4,50 /за предната учебна година или за 1 срок

б/Да нямат наложено наказание от ПС

2.Критерии за отпускане на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

а/Среден месечен доход на член от семейството за 6м назад под актуалната минимална работна заплата

б/Ученици с един родител

в/Да нямат наложено наказание от ПС

3.Документи за кандидатстване за отпускане на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

а/Заявление – декларация по образец

б/Служебна бележка за месечния доход на член от семейството за 6м назад към 01.09.2020г.

в/Смъртен акт или друг документ доказващ, че ученикът се отглежда от един родител.

 4.Документи за кандидатстване за отпускане на стипендия за постигнати образователни резултати

а/Заявление – декларация по образец

б/Служебна бележка за успеха /за предната учебна година или за 1 срок/

Размер на двата вида стипендии – 50лв.