Home » Поверителност

Поверителност

 

Защита на личните данни на СУ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ – Игнатиево съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

GDPR